Belangrijke stap in de ontwikkeling van Grasso

De gemeenteraad heeft besloten om voor Grasso verbouwingkrediet beschikbaar te stellen. Hiermee zet gemeente ’s-Hertogenbosch een belangrijke stap in de transformatie van het monumentale gebouw tot een toekomstbestendig gebouw als centrum van de ICT-community. Vooruitlopend hierop is NV BIM in 2018 in het naastgelegen Grenco gestart met het neerzetten van een community rondom ICT&Data. In dit bedrijfsverzamelgebouw zijn momenteel acht ICT-bedrijven gehuisvest. Onlangs heeft de gemeente ingestemd met aanpassing van de eerste verdieping om zo, vooruitlopend op de transformatie van Grasso, aan de huisvestingsvraag te kunnen voldoen.

Robert de Kleijn, community manager Grasso: ‘Er komen veel aanvragen binnen van ICT-bedrijven die zich graag op het Grasso-terrein willen vestigen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn we begonnen met het verbouwen van de eerste verdieping van Grenco. Medio mei is de verbouwing gereed en zijn er 15 extra ruimtes vanaf circa 25 m2 beschikbaar. Het is niet voor niets dat de belangstelling van ICT bedrijven op deze locatie nu al zo groot is. Thematisering van bedrijfsverzamelgebouwen levert een meerwaarde voor de daarin gevestigde ondernemers. We kunnen niet wachten tot we daar Grasso aan toe kunnen voegen en we nog meer ICT bedrijven een plek kunnen bieden.

Met de verbouwing van Grasso komt er op termijn uitbreiding van capaciteit voor 450 medewerkers in ICT en data. NV BIM gaat het gebouw exploiteren en kan daarmee verder werken aan het vormgeven van een stadsbrede ICT-community waar ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke initiatieven elkaar versterken. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het waarmaken van de gemeentelijke ambitie om dé datastad van Nederland te worden. Als alles volgens planning loopt start de verbouwing begin 2020 en kan het gebouw begin 2021 in gebruik worden genomen.

 

Klik voor meer nieuwsberichten