• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

De BIM een van de initiatiefnemers Platform Driven by Data

14 mei 2018

Als het aan de initiatiefnemers van het platform Driven by Data ligt, waarvan de BIM er een is, maakt het midden- en kleinbedrijf in ‘s-Hertogenbosch een groei in productiviteit door de kansen van data te benutten. Dat kan in het MKB Data Lab waar Bossche ondernemers hulp krijgen om waarde te creëren met data. Op 14 mei geeft Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, hiervoor het officiële startschot.

De kracht van ‘s-Hertogenbosch
De Rabobank deed samen met Bossche ondernemers onderzoek naar de economische kracht van ’s-Hertogenbosch. “Daaruit kwam ‘data’ als belangrijkste kans naar voren om de economische ontwikkeling en de concurrentiepositie van ‘s-Hertogenbosch te versterken.” Dat zegt Martin Houben, voorzitter van het platform Driven by Data en directievoorzitter bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O. “Om ondernemers te helpen productiever te worden door de slimme inzet van data, hebben wij het platform Driven by Data opgericht samen met onze partners VNO-NCW Brabant Zeeland, N.V. Bossche Investerings Maatschappij, JADS, gemeente ‘s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De eerste activiteit van het platform is het MKB Data Lab waarin we Bossche ondernemers concreet helpen om waarde te creëren met data. Deze stimulans is nodig, want voor mkb’ers is het vaak niet eenvoudig om meer te digitaliseren, omdat ze minder tijd, kennis, mensen en mogelijkheden hebben om te werken aan technologische vernieuwing.”

MKB Data Lab
Op het gebied van data is de expertise schaars en vaak niet toegankelijk voor kleine ondernemingen. Het Platform Driven by Data maakt deze data expertise toegankelijk voor ondernemers door ze in het MKB Data Lab te koppelen aan JADS professionals en studenten. In het MKB Data Lab wordt gekeken hoe data-volwassen het bedrijf is, waar de ondernemingskansen liggen en welke data nodig is. Vervolgens gaan studenten met het specifieke vraagstuk van de ondernemer aan de slag.

De belangstelling van Bossche ondernemers voor het MKB Data Lab is erg groot. De eerste ronde ging in april van start en zat meteen vol. Rob Gielens van Riemersma Leasing is één van die deelnemers: “Door onze grote hoeveelheid data sloeg Excel bij ons op tilt. Nu hebben we laagdrempelig toegang tot professionele expertise en automatisering, zonder grote investeringen.” In september start de tweede ronde van het MKB Data Lab.

De BIM, tevens deelnemer
Naast Riemersma Leasing is ook de BIM een van de deelnemers aan het MKB Data Lab. De BIM wil middels het MKB Data Lab beter inzicht krijgen in de verzoeken die haar huurders in hun panden doen. Door de (mogelijk) nieuwe inzichten hoopt de BIM haar dienstverlening efficiënter te maken.

Meer nieuwsberichten