De Gruyter Fabriek

De Gruyter Fabriek, ooit de locatie van grootgrutter De Gruyter, is dé creatieve hotspot van ’s-Hertogenbosch. Sinds de renovatie in 2008 heeft De Gruyter Fabriek opnieuw een prominente plek in het bedrijfsleven van ’s-Hertogenbosch ingenomen, dit keer als vestigingsplaats exclusief voor de creatieve industrie. Het industriële erfgoed, een rijksmonument, biedt onderdak aan ruim 180 bedrijven. Dagelijks werken er ruim 1000 creatieve, innovatieve ondernemers en kunstenaars op 35.000 m2.

De Gruyter Fabriek biedt ondernemers meer dan alleen een eigen ruimte in een prachtig gebouw. Kennis delen en samenwerken is een van de grote succesfactoren binnen de fabriek. De Kiet van Piet, een van de huisjes aan de kade, is beschikbaar voor alle Gruyterondernemers en hun werknemers. Daarnaast kan iedereen die werkzaam is in de fabriek gebruik maken van Piet en Louis, de 100% elektrische deelauto’s van De Gruyter Fabriek.

In Brasserie F@degruyter kun je, ook als je niet in De Gruyter Fabriek huurt, terecht voor koffie, een lekkere lunch, een vergaderplek of een zakelijk congres.

Activiteiten als ‘Het Geheim van de Gruyters’, de Gruytergames, borrels en ontbijtsessies zorgen ervoor dat ondernemers elkaar leren kennen én elkaar weten te vinden, ook voor zakelijke opdrachten. Hierin speelt de actieve Ondernemersvereniging De Gruyter Fabriek (ODGF) een belangrijke en verbindende rol.