• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

‘De BIM stimuleert innovatiekracht van de stad’

7 juni 2018

Het economische vestigingsklimaat van ’s-Hertogenbosch is in de afgelopen jaren verbeterd. De stad is aantrekkelijker geworden voor startende ondernemers en ICT-bedrijven. Wethouder Jan Hoskam over de bijdrage van de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) aan deze ontwikkeling: ‘De BIM heeft de innovatiekracht van de stad gestimuleerd door thematisering van gebouwen, door gebouwen beschikbaar te stellen, door initiatief te nemen in startersbegeleiding en financiering van bedrijven. Het is een mooi innovatief bedrijf dat zich aanpast aan de vraag die uit de economische ontwikkeling voortkomt.’

Het stimuleren van het economisch klimaat in ’s-Hertogenbosch is de primaire taak van de BIM. Zowel bij de oprichting als nu. ‘De BIM is voor ons een onderdeel van de uitvoering van het economisch beleid. Dat is geen samenwerking en ook geen opdrachtgeverschap. De BIM kan sneller handelen, omdat het bedrijfsmatiger opereert dan een gemeente. Daarom is de BIM – in het palet wat je hebt als gemeente om economisch beleid te stimuleren – een effectief functioneel instrument.’

Gemeente ’s-Hertogenbosch & de BIM

De economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch is veranderd. Wat heeft de BIM de stad in 65 jaar gebracht? ‘De BIM heeft de stad onder meer de ontwikkeling van industrieterrein de Wolfsdonken gebracht. Dat heeft tot eind jaren tachtig gefunctioneerd als een van de belangrijkste bedrijventerreinen van ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de BIM actief geweest bij het behoud van een aantal beeldbepalende en belangrijke objecten in de stad. De BIM heeft al die tijd namens de gemeente kunnen handelen.  De containerterminal, De Gruyter Fabriek en het gebouw waar De Jamfabriek nu zit, zijn daar voorbeelden van. De BIM heeft de Grutyer ontwikkeld tot een bruisend bedrijfsverzamelgebouw, terwijl de markt nog aarzelde.’

Regio-overtredend

De jarenlange ervaring in gebouwbeheer en de focus op bedrijfsontwikkeling werpen zijn vruchten af. De BIM krijgt vanaf nu ook de mogelijkheid om buiten ’s-Hertogenbosch te gaan opereren. ‘Ik merk dat andere gemeenten zoeken naar een partij als de BIM. Zij hebben de afgelopen jaren gekeken: wat doet die BIM nou eigenlijk voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch? Het startersklimaat in ’s-Hertogenbosch is sterk verbeterd, daar hebben een aantal ontwikkelingen – waar de BIM er één van is – aan bijgedragen. Voorbeelden daarvan zijn De Jamfabriek en de komst van de Grasso. Dat zien die andere gemeenten ook.’

Toekomstvisie

En in de toekomst? ‘Je ziet economische ontwikkelingen steeds sneller veranderen. Dat ’s-Hertogenbosch als ICT-stad blijft door ontwikkelen is voor mij een vast gegeven. We hebben al een heel sterk binding met ICT en dat wordt alleen maar meer. De ICT-bedrijven die zich hebben gevestigd in onze stad zorgen voor de basis en vormen samen de ICT-community.  De BIM heeft daar ook een rol in, zij zijn mede-uitvoerder van het economisch beleid. . Vroeger beheerden ze uitsluitend gebouwen en nu zie je dat ze in bedrijfsontwikkeling investeren.’

Meer nieuwsberichten