Update nieuw steunpakket (3.0)
Per 1 oktober is het 2e steunpakket afgelopen. Op vrijdag 28 augustus is het nieuwe steunpakket (3.0) voor bedrijven bekendgemaakt, deze loopt door tot juli 2021. De nieuwe voorwaarden zijn als volgt:
– NOW: loonkostensteun wordt in stappen verlaagd, van maximaal 90% naar 60% van de loonsom. De minimale omzetdaling gaat vanaf januari 2021 van 20% naar 30%.
– Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt vermogenstoets.
– TVL-regeling voor getroffen mkb’ers wordt verlengd met nieuwe voorwaarden.

Hier lees je alles over de nieuwe voorwaarden: https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-corona-regelingen-steunpakket-3/

 

 

Het coronavirus en ondernemen

 

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

BIM en ondersteuning ondernemers 
De BIM begrijpt dat het voor ondernemers een moeilijke tijd is en vindt het belangrijk hen die het nodig hebben zo veel mogelijk ondersteuning te bieden. Heb je behoefte om te sparren over jouw eigen specifieke situatie in het kader van het coronavirus? Neem dan contact op met de BIM via je community-manager. Hij/zij adviseert je, wijst je op regelingen en geeft praktische tips en tricks. 

Overzicht landelijke steunmaatregelen
Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar de website van de rijksoverheid. Onlangs heeft de regering diverse nieuwe economische maatregelen aangekondigd als tegemoetkoming aan ondernemers voor de gevolgen van het coronavirus.

Corona Calculator
Met de Corona Calculator van VNO-NCW en MKB Nederland krijg je als ondernemer direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Bereken exact in hoeverre je in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen en welke effecten deze hebben op jouw financiële positie de komende periode. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Getroffen sectoren kunnen via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. Deze regeling wordt uitgevoerd door de RvO. Op 7 april heeft het kabinet besloten de tegemoetkoming aan te vullen, lees hier meer. 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen, waaronder specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups en andere innovatieve bedrijven. Bij het ontbreken van een bankrelatie worden deze kredieten verstrekt op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). In eerste instantie gaat het om een bedrag van 100 miljoen euro. Lees alles op de website van Rijksoverheid. 

Invest-NL heeft een aanvullende faciliteit voor risicokapitaal voor innovatieve startups en scale-ups ingesteld: het Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale-ups (TOPSS). Voor de regeling heeft Invest-NL initieel €100 miljoen uitgetrokken.

Overbrugging werkbehoud
Om de aanvragen sneller af te kunnen handelen is de werktijdverkorting vervangen door een nieuwe regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor een periode van drie maanden kun je als ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Dit wordt uitgevoerd door het UWV.

Aanvullende financiering voor MKB 
De kans bestaat dat je liquiditeitsproblemen krijgt, bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Er is een regeling waarmee eenvoudig uitstel van aflossing kan worden verkegen. Wellicht is jouw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. BMKB (Borgstellingsregeling MKB) is een regeling van de overheid die banken extra zekerheid biedt.

Voor uitstel aflossing of uitbreiding krediet kijk op de websites van:
Rabobank
ING
ABN AMRO

Financiële ondersteuning voor zzp-ers 
Als jouw inkomen als ZZP’er te laag is om in je levensonderhoud te voorzien kom je mogelijk in aanmerking voor een Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) uitkering of lening. Je kunt voor drie maanden via een versnelde en versoepelde procedure (in 4 weken i.p.v. 13 weken) aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De Bbz-aanvraag doe je bij de gemeente waar je ingeschreven staat.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo regeling bestaat uit 2 onderdelen: inkomensondersteuning voor zzp’ers en de regeling voor bedrijfskapitaal. Zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen extra tijdelijke ondersteuning aanvragen. TOZO is in het leven geroepen om te zorgen dat zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning kunnen ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze regeling geldt ook voor bedrijfskapitaal, bedoeld voor lopende zakelijke bedrijfslasten die men niet meer kan betalen. Aanvragen kun je doen bij je woongemeente via een digitaal formulier. Voor gemeente ‘s-Hertogenbosch staat deze hier op de website. 

Platformen 

VNO-NCW
In deze tijden is het belangrijk elkaar zo veel mogelijk te helpen, samen zullen we deze strijd doorstaan. Er ontstaan allerlei creatieve oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. Wil jij als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden? Heb jij een oplossing in de coronaproblematiek en wil je deze delen met andere ondernemers? Kijk op de website van VNO-NCW, meedoen is kosteloos. 

The ResilientSociety platform
Dit platform is opgericht om samenwerking tussen overheid, wetenschap een bedrijven wereldwijd op een gemakkelijke manier mogelijk te maken. Door kennis te delen en actie te ondernemen willen ze de impact vergroten om het coronavirus te bestrijden. Maak deel uit van het platform door je kennis beschikbaar te stellen of een challenge uit te zetten. 

 

Platform Brabant voor Mekaar live!
Gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben de website www.brabantvoormekaar.nl gelanceerd. De site biedt een overzicht van Brabantse initiatieven die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen en websites met relevante informatie voor zzp’ers, ondernemers en inwoners. Een bezoekje waard! Heb je zelf een initiatief of informatie te melden? Dan kun je op de website het formulier invullen of mailen naar brabantvoormekaar@brabant.nl.

Nieuwswebsites 
Voor juridische en fiscale tips & trics verwijzen we naar enkele praktische sites van onze partners:

WVDB Adviseurs Accountants
Van Iersel Luchtman Advocaten
VDT Advocaten 
Snijders advocaten
LXA The Law Firm
Kamer van Koophandel
Ernst & Young

Voor het laatste nieuws over corona en ondernemen volg de liveblog van VNO-NCW. Op de website van gemeente ‘s-Hertogenbosch vind je actuele en lokale informatie m.b.t. corona en ondernemen. 

Klik voor meer nieuwsberichten