Jamfabriek: Dé broeikas voor food innovatie

Dé broeikas voor food innovatie, dé plek waar samenwerkingen ontstaan en kennis wordt gedeeld op het gebied van food. Er liggen grote plannen in het verschiet voor De Jamfabriek om het gebouw toekomstbestendig te maken door te verbouwen, verduurzamen, moderniseren. We willen het gebouw daarnaast geleidelijk aan thematiseren rondom het thema food. Hiermee sluiten wij aan op de speerpunten van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, waar food er één van is.

Het samenbrengen van ondernemers en de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch stimuleren is de missie van N.V. BIM. Wij doen dit door in te spelen op onze vier pijlers: huisvesten, ondernemen, verbinden en ondersteunen. ‘’Uit ervaring weten wij dat het thematiseren van bedrijfsverzamelgebouwen en het opbouwen van een community een flinke meerwaarde oplevert voor ondernemers die hier gevestigd zijn. Kijk bijvoorbeeld naar De Gruyter Fabriek, gericht op creatieve ondernemers en Grasso gericht op ICT bedrijven’ aldus Maurice Horsten directeur van de BIM.

Het college van B&W is van plan om voor de verbouwing van de kantoorvleugel van BIM centrum de Rietvelden, een lening te verstrekken en heeft afgelopen week besloten om in afwachting van een definitief besluit hierover, het plan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het gebouw wordt duurzaam en energiezuinig, passend in de circulaire economie van deze tijd. De blikvanger wordt een grote kas. De inrichting heeft een focus op samenwerken, met veel gezamenlijke ruimtes en flexwerkplekken. Om op de behoeften van de ondernemers in te spelen komt er proefkeuken met interactieve verbinding met een auditorium, een laboratorium en horecagelegenheid.

De verbouwingsplannen zijn nog niet definitief. Na akkoord van het financieringsvoorstel door de gemeente in maart worden de plannen verder uitgewerkt. Naar verwachting start de verbouwing in het najaar van 2019.

Klik voor meer nieuwsberichten