Lauren Verhoeven

""
Junior Medewerker Communicatie & Marketing

De BIM maakt ondernemen mogelijk door het creëren en bieden van kansen. De kracht van de BIM ligt in het bouwen van communities om een zo optimaal mogelijk eco-systeem te creëren voor ondernemers. Altijd met de volgende vier pijlers aan de basis: huisvesten, participeren, ondersteunen en verbinden.

Ik zet mij in om deze vier pijlers uit te dragen naar alle betrokkenen bij de BIM. Door bij te dragen aan de tekstuele communicatie van de BIM en haar communities hoop ik de verbindende rol van de BIM verder te kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van economische groei in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Maak kennis met mijn collega’s