NV BIM draagt bij aan succesvolle start Energie Data platform Dengy

In februari dit jaar lanceerde het nieuwe innovatieve energiedata-platform Dengy haar eerste producten. Business developer start-ups bij de NV BIM Robert Koelman begeleidt Dengy sinds begin 2019 en in dit artikel gaan wij in gesprek met twee van de vier founders van Dengy, Berto van Rens (links) en Jan Lantink (rechts).

Foto: John van Hamond

Dengy is leverancier van energiedata die bedrijven verder helpt. Dengy verkoopt aan bedrijven geen energie, maar inzicht. Inzicht in de energiemarkt en in het eigen verbruikspatroon op detailniveau. Dat stelt bedrijven in staat om energiekosten te besparen, te verduurzamen en direct met rapportage te voldoen aan de Europese EED-richtlijn.

1. Hoe is het idee van Dengy ontstaan?

We komen uit de wereld van energie en we werken al enkele jaren binnen een aantal initiatieven samen, onder andere op het gebied van ontwikkeling van windparken en solarparken. In deze projecten kwamen wij erachter dat een bepalende factor binnen energiemanagement de beschikbaarheid van data is, en met name ook markt-data, en dat we op dat vlak wezenlijk iets toe kunnen voegen aan bestaande initiatieven in de energiemarkt. Het energielandschap wordt complexer door nieuwe duurzame opwekbronnen en netwerkstructuren. Door data slim te gebruiken maken wij het voor bedrijven mogelijk om duurzamer én efficiënter energie in hun bedrijfsproces in te zetten en daarmee zowel hun economics als hun CO2 footprint positief te beïnvloeden.

2. De huidige energietransitie brengt enerzijds uitdagingen voor bedrijven, maar anderzijds biedt het ook kansen. Hoe kijken jullie tegen deze ontwikkelingen aan?

De wereld staat bol van energietransitie en dat is de wind in de zeilen voor initiatieven op dit vlak. Er komt meer stimulering en bewustwording dat er iets moet gebeuren. Het directe effect van meer zon en wind betekent meer volatiliteit in de energieprijzen en meer congestie op het net. Netbeheerders kunnen niet zo snel investeren in de uitbreiding  van hun netten dat deze op tijd zwaar genoeg zijn om alle initiatieven voor duurzaamheid (zon, wind, maar ook laadpalen) aan te kunnen sluiten. Als iedereen in 2030 een elektrische auto heeft en tegelijk om zes uur ’s-avonds zijn elektrische auto oplaadt, dan trekt het net dat niet. De noodzakelijke energietransitie vergt naast investeren ook innovatievermogen. Ook hier ligt een deel van de oplossing in het slim gebruik maken van data. Bedrijven kunnen hun extra capaciteit organiseren en bijvoorbeeld poolen waardoor zij niet hoeven te wachten tot het moment dat de netbeheerder de investering in verzwaring van het net kan doen. Als je data, van zowel de energiemarkt en haar prijsvorming als van de afnemende partijen en hun productieprocessen goed beheerst, dan kun je versnelling realiseren, waarbij de energietransitie ook minder afhankelijk kan komen te staan van subsidie omdat er nieuwe business modellen ontstaan. Het invoegen van een batterij wordt bijvoorbeeld nu pas interessant, door slimme algoritmes toe te passen in het slim opwekken, opslaan en gebruiken van energie. Als je dit goed organiseert, en daarbij gebruikt maakt van de voorspellende algoritmes van Dengy dan kan een  investering in een batterij zich binnen 4 á 5 jaar terug betalen. Tot voor kort spraken we over terugbetaaltermijnen van minstens tien jaren!

3. Het energieplatform dat Dengy heeft ontwikkeld bundelt diverse databronnen om uiteindelijk bedrijven zo goed mogelijk inzicht te geven in hun energieverbruik in relatie tot de prijsvorming van stroom op de markt. Dankzij de voorspelling die Dengy aanbiedt via haar platform. In hoeverre profiteert Dengy van het feit dat Dengy in ’s-Hertogenbosch gevestigd is waar data en ICT centraal staan?

’s-Hertogenbosch heeft een aantal voordelen voor ons: het ligt centraal, er heerst een goed ondernemersklimaat en daarbij zijn kennisinstellingen, voor ons specifiek het JADS, laagdrempelig en goed toegankelijk voor bedrijven. Het Dengy platform gebruikt verschillende databronnen; energiemarkt data, verbruiksdata en data vanuit duurzaamheid, incl. meteo data. Die databronnen koppelen we aan elkaar. Die data zeggen iets over het verleden en het nu. Maar om de juiste managementbeslissingen te kunnen nemen wil je ook voorspelling van markten, prijzen en volumes. JADS heeft ons erg geholpen bij het vaststellen van de verschillende drivers en samen met  JADS hebben we deze kunnen combineren tot slimme business rules waarmee wij met steeds verdere precisie de ontwikkelingen op de markt kunnen voorspellen.

4. Begin 2019 kwamen jullie in contact met Robert Koelman van de NV BIM. Wat is de rol die Robert heeft en welke waarde biedt dit voor jullie als start-up?

We waren op zoek naar financiering. Via Robert van de BIM konden we uiteindelijk het snelst en het best uit de startblokken. Robert heeft ons daar ongelofelijk mee geholpen. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat we daarna met de Rabobank verder konden en we hebben nu financiering voor de dingen die we aan het doen zijn. Daarnaast starten dit soort initiatieven vaak uit enthousiasme, maar naast de financiering is de BIM altijd kritisch geweest op het businessplan. Die kritische houding helpt ons ook om niet alles op basis van enthousiasme te doen, maar ook om ons scherp te houden op de  “business sense”. Dat completeert wel het beeld en daardoor is er meer diepgang in de business case gekomen. 

5. Vanuit het Startersfonds van de Gemeente ’s-Hertogenbosch ontving Dengy een financiering. Waarom was het voor jullie belangrijk om in deze vroege fase een financiering vanuit het Startersfonds te krijgen en wat hebben jullie met deze financiering kunnen bewerkstelligen?

Die vroege fase wordt terecht genoemd, omdat in deze fase het lastig is om financiering rond te krijgen. En dat is cruciaal om deze fase waarin je de marktvalidatie doet en de eerste prototypes bouwt door te komen. Je gaat met klanten in gesprek en wij moesten wat bouwen om klanten iets te kunnen laten zien. Die steun, die wij als partnership zien, was hierbij cruciaal. Het geld is voor een belangrijk deel naar de bouw van ons minimum viable product gegaan. Ook konden we daarmee het JADS betalen voor het ontwikkelen van de algoritmes in ons platform. Dit stelt ons nu in staat om de eerste klanten te bedienen.

6. Wat is het belang van initiatieven ter ondersteuning van ondernemers in de stad ’s-Hertogenbosch?

Ondersteuning van ondernemers in een richting die je als stad wil, in het geval van ‘s-Hertogenbosch data en ICT, is dé manier om er voor te zorgen dat je ondernemingen van die signatuur naar je stad trekt. En dit leidt weer tot mogelijke partnerships tussen dergelijke bedrijven waardoor bedrijven succesvoller kunnen worden. Je bent in eenzelfde soort van ecosysteem actief wat leidt tot kennisdeling. Aan de andere kant wil je zo snel mogelijk naar de markt en niet alleen in de ICT bubbel blijven. In dit verband is bijvoorbeeld de “Den Bosch dataweek” een belangrijk event voor ons, maar ook voor ’s Hertogenbosch gegeven hun ambitie ICT- en Data-city te willen zijn. Tijdens dit event biedt de Gemeente ‘s-Hertogenbosch jonge bedrijven een podium om met potentiele klanten in contact te komen en kunnen bedrijven zich aan de markt presenteren. Afgelopen jaar was voor ons nog te vroeg, maar komend jaar nemen we graag deel. We hopen dan ook Bossche bedrijven te ontmoeten die we in hun energiemanagement verder kunnen helpen.

7. Dengy is opgericht door vier founders (red. Naast Berto van Rens en Jan Lantink ook nog Gert van Kempen en Frank Koopman) Jullie hebben alle vier een andere achtergrond, wat is de succesformule van dit team?

‘Diversiteit’ qua achtergrond is nuttig. Berto en Jan zijn afkomstig uit de energiebranche, Gert en Frank hebben daarnaast ook een ICT en internet of things achtergrond. Deze combinatie maakt dat wij snel en efficiënt het platform konden bouwen. We zijn divers als het gaat om competenties: we hebben een sterke ondernemerskant, een groot netwerk, technisch inhoudelijke kennis is in het team geborgd, en Frank is een serial ondernemer met veel ondernemers-ervaring. Deze combinatie heeft geleid tot een succesvolle market launch van ons product juist deze week en tot heel veel veelbelovende contacten in ons netwerk.

8. Welke doelstelling heeft Dengy voor 2020?

In 2020 willen wij onze eerste klanten aan het platform koppelen om vervolgens verder te versnellen in de uitrol van het platform en het verder door ontwikkelen van het platform.  

9. En tot slot: Wanneer is de droom voor jullie als ondernemers achter Dengy uitgekomen?

Dat zijn eigenlijk vier dromen. Voor mij (red. Jan) is het een droom als dit lukt. In de tijd van verduurzaming en energietransitie is Dengy namelijk iets wat er toe doet. Aanvullend hierop is voor mij (red. Berto) een droom dat wij bijdragen aan de versnelling in de verduurzaming en dat er een generiek algemeen besef in de zakelijke wereld ontstaat dat data het onderscheidende en verbindende middel is om de energietransitie succesvol te bewerkstelligen. Als wij er dan voor kunnen zorgen dat de planning tot eind 2021 uitkomt en we over het kritieke break-evenpunt heen zijn om door te gaan is onze gezamenlijke droom als ondernemers uitgekomen.

 

Klik voor meer nieuwsberichten