• Stimuleren
    en participeren
    daarmee maken wij
    het verschil

Over de BIM

De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) is opgericht in 1950 door de gemeente
’s-Hertogenbosch en de Kamer van Koophandel, met als primaire taak het stimuleren van het economisch klimaat in ’s-Hertogenbosch.

We brengen ondernemers samen en stimuleren de economische bedrijvigheid in
’s-Hertogenbosch. Onze ambitie is om bij de top 5 van steden met het meest gunstige economische vestigingsklimaat te horen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Om deze toekomstvisie waar te maken zetten wij in op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

Visie

’s-Hertogenbosch en omgeving in de top 5 ondernemende steden in Nederland

Missie

De BIM stimuleert de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch en omgeving

Strategie

  • Passende huisvesting bieden aan MKB ondernemers.
  • Door middel van financiële participaties starters en groeiers ondersteunen.
  • Ondernemers verbinden met overheden en onderwijsinstellingen.
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunen in de uitvoering van haar economisch beleid.