Iedere kansrijke onderneming verdient het om succesvol te worden. De BIM is partner van de investeringsprogramma’s Bossche Investeringsfonds (BIF), Braventure en Brabant Life Sciences Seed Fonds (BLSF).

Als jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet, zetten wij onze kennis en contacten graag in om jouw startende of een groeiende onderneming verder te helpen. Dat kan een financiering zijn, maar ook begeleiding, coaching of een duurzaam partnership.

Bossche Investeringsfonds (BIF)

Zes private investeerders, allen succesvol ondernemer, zetten hun kapitaal, kennis en netwerk in voor veelbelovende en groeiende bedrijven in de regio Noordoost Brabant. Het Bossche Investeringsfonds heeft een omvang van € 14 miljoen en is gefinancierd door de private investeerders en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. BIF heeft een duidelijke lange termijn focus en helpt ondernemers bij het aanbrengen van een groeiversnelling.

website

Braventure

De BIM is één van de partners van Braventure. Braventure is het start-up programma van de twee Brabantse universiteiten, vier hogescholen en zes ontwikkelingsmaatschappijen.

Bij Braventure vinden start-ups naast begeleiding, kennis en faciliteiten, ook de weg naar startkapitaal met het Brabant Startup Fonds (BSF). Dit fonds verstrekt leningen voor de eerste fase van jouw startup: het uitwerken van ideeën en het ontwikkelen van een beginnend bedrijf.

website

Brabant Life Sciences Seed Fonds (BLSF)

Het Brabant Life Sciences Seed Fonds is opgezet ter ondersteuning van de Brabantse ambitie om een leidende rol te nemen in het ontwikkelen van grensoverschrijdende life science initiatieven. De ontwikkelingen in de life sciences zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. De BIM is één van de partners van dit fonds dat duurzame ontwikkelingen stimuleert en initieert, door ondersteuning van veelbelovende ideeën en ondernemers. De investeringsperiode van het BLSF is inmiddels gesloten.

website

Nieuws