Plannen voor verbouwing en thematisering De Jamfabriek en Grasso

Afgelopen week zijn belangrijke stappen gezet in de toekomstige ontwikkeling van BIM communities De Jamfabriek en Grasso. Rijksmonument Grasso met een rijk verleden als machinefabriek, belooft met een duurzame transformatie tot een toekomstbestendig gebouw een mooie toekomst te krijgen als centrum van de Bossche ICT-community. Het college van B&W heeft besloten het voorstel om voor deze transformatie een verbouwingskrediet beschikbaar te stellen, aan de gemeenteraad voor te leggen. Uitgangspunt hierbij is dat N.V. BIM het gebouw namens de gemeente gaat exploiteren en daarmee verder kan werken aan het vormgeven van een stadsbrede ICT-community.

Ook voor de Jamfabriek liggen grote plannen in het verschiet. BIM Centrum de Rietvelden, het gebouw waarin De Jamfabriek is gevestigd, is eigendom van de BIM. Door te verbouwen, verduurzamen en te moderniseren maken we het gebouw klaar voor de toekomst. Het college van B&W is van plan om voor de verbouwing van de kantoorvleugel van BIM centrum de Rietvelden tot Food community een lening te verstrekken, en heeft besloten om in afwachting van een definitief besluit hierover, het plan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Naast de verbouwing van de Jamfabriek willen we deze locatie geleidelijk aan thematiseren rondom het thema food. Hiermee sluiten wij aan op de speerpunten van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, waar food er één van is. Met de transformatie van Grasso wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het waarmaken van de gemeentelijke ambitie om dé datastad van Nederland te worden.

Het samenbrengen van ondernemers en de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch stimuleren is de missie van N.V. BIM. Wij doen dit door in te spelen op onze vier pijlers: huisvesten, ondernemen, verbinden en ondersteunen. ‘’Uit ervaring weten wij dat het thematiseren van bedrijfsverzamelgebouwen en het opbouwen van een community een flinke meerwaarde oplevert voor ondernemers die hier gevestigd zijn. Kijk bijvoorbeeld naar De Gruyter Fabriek, gericht op creatieve ondernemers en Grasso gericht op ICT bedrijven’ aldus Maurice Horsten directeur van de BIM.

De verbouwingsplannen zijn nog niet definitief. Na definitieve instemming met het financieringsvoorstel door de gemeente begin maart, worden de plannen voor Grasso en De Jamfabriek verder uitgewerkt.

Klik voor meer nieuwsberichten