Privacy Statement

Privacy Statement
nvbim.nl is de officiële website van de N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM). De BIM is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

De BIM respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Contact
Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: communicatie@nvbim.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de BIM. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.