RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) is als volgt samengesteld:

ing. P.W.C.T. (Peter) van der Steen, president-commissaris
Ingenieur bij Vdsteen advies.

L.J. (Leo) Nelis R.A., commissaris
Directeur sector Financiën, belastingen en informatievoorziening gemeente ‘s-Hertogenbosch.

ir. L.J.T. (Bert) van der Els, commissaris
Directeur NieuwSparrendaal B.V.

S.T. (Sjoerd) van het Erve Msc, commissaris
Directeur Weener XL werk en inkomen ‘s-Hertogenbosch.

RvC BIM-2017

Van links naar rechts: S.T. van het Erve, P.W.C.T. van der Steen, , L.J.T. van der Els en L.J. Nelis.