RvC

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is als volgt samengesteld:

ir. L.J.T. (Bert) van der Els, president-commissaris
Directeur NieuwSparrendaal B.V.

L.J. (Leo) Nelis R.A., commissaris
Directeur sector Financiën, belastingen en informatievoorziening gemeente ‘s-Hertogenbosch.

S.T. (Sjoerd) van het Erve Msc, commissaris
Directeur Weener XL werk en inkomen ‘s-Hertogenbosch.

drs. ing. R. (Robertjan) Zonneveld, commissaris
Directeur P2