Transformatie van Grasso tot centrum van ICT-community 

Grasso, het monument met rijk verleden als machinefabriek, belooft met een duurzame transformatie tot een toekomstbestendig gebouw een mooie toekomst te krijgen als centrum van de ICT-community. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het waarmaken van de gemeentelijke ambitie om dé datastad van Nederland te worden.

Afgelopen week heeft het college van B&W besloten het voorstel om voor deze transformatie een krediet beschikbaar te stellen, aan de gemeenteraad voor te leggen. Uitgangspunt hierbij is dat N.V. BIM het gebouw gaat exploiteren en daarmee verder kan werken aan het vormgeven van een stadsbrede ICT-community.  ’Onze kracht zit in het thematiseren van bedrijfsverzamelgebouwen, om zo een meerwaarde te leveren voor de daarin gevestigde ondernemers. Het succes is bewezen met onze panden De Gruyter Fabriek (creatieve ondernemers) en De Jamfabriek (Food),’’ aldus Maurice Horsten directeur van N.V. BIM.

Robert de Kleijn, community manager van Grasso: We zijn zeer verheugd met het voorgenomen besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de verdere transformatie van het Grasso pand. Hiermee komt de exploitatie van het schitterende rijksmonument door N.V. BIM een stap dichterbij en kunnen wij de ICT-community, samen met alle partners, verder uitbouwen. Al geruime tijd constateren wij een groeiende vraag naar kantoorruimte door ICT- en Data-ondernemers, van start-ups tot volwassen bedrijven, deze kunnen we eindelijk gaan realiseren.’’

In het naastgelegen gebouw Grenco zijn momenteel acht ICT bedrijven gevestigd en is er vraag naar meer kantoorruimte. Onlangs heeft de gemeente ingestemd met aanpassing van de eerste verdieping om zo, vooruitlopend op de transformatie van Grasso, aan de huisvestingsvraag te kunnen voldoen. Met de beoogde verbouwing van Grasso komt er op termijn uitbreiding van capaciteit voor 450 medewerkers in ICT en data.

Als de gemeenteraad eind februari instemt met het voorstel wordt gestart met de planuitwerking. Naar verwachting start de verbouwing vervolgens begin 2020 zodat Grasso een jaar later, begin 2021 gereed is voor een nieuwe toekomst als ICT community in een duurzaam verbouwd rijksmonument.

 

Klik voor meer nieuwsberichten